Entré Työmaa­järjestelmä

Yhdessä rakentajien kanssa suunniteltu kattava ohjelmistokokonaisuus työmaiden arjen hallintaan.

Entré Työmaajärjestelmä

Miksi on kannattavaa investoida digitaaliseen työmaajohtamiseen?

Työmaajärjestelmä tarjoaa urakoitsijalle kattavan kokonaisuuden moderneja työkaluja työmaatietojen dokumentointiin, ilmoitusvelvollisuuden hoitamiseen ja työmaiden arjen hallintaan. Työmaatiedot ovat aina työnjohdon saatavilla, eikä tiedon etsimiseen tarvitse enää tuhlata aikaa. Järjestelmän käyttö on helppoa, koska sen käyttöliittymät on suunniteltu parhaiden asiantuntijoiden, eli rakentajien, kanssa yhdessä.

Järjestelmän käyttäminen tapahtuu selainohjelmalla, jonka tukena työnjohto ja työntekijät voivat käyttää Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiin suunniteltuja mobiilisovelluksia. Järjestelmän käyttö ei vaadi erityisiä tietotekniikkataitoja.  Se kuitenkin aiheuttaa helpotuksen huokauksia, kun mm. työmaiden sähköisen kulunvalvonnan vaateet, perehdytys ja tilaajavastuuasiat on kaikki huolehdittu asianmukaisesti.

Katso videolta Jokiväri Oy:n kokemuksia
Entré Työmaajärjestelmän käytöstä:

Tutustu ominaisuuksiin

Entré Työmaajärjestelmä rakentuu tarvitsemistasi ominaisuuksista. Näin et koskaan maksa turhasta.

Tutustu tarkemmin alta ryhmiteltyihin ominaisuuksiin:

Kulunvalvonta

Kulunseurantalaitteeemme on erittäin helppo käyttöinen. Laite ilmoittaa äänimerkillä kirjauksen onnistumisesta.

Kirjautuminen voidaan tehdä: 

  • RFID-tunnisteella
  • Valttikortilla
  • Mobiiliapplikaatiolla

Tunnisteita on saatavilla avaimenperinä, henkilökorttiin liimattavina tarroina sekä tyhjinä muovisina henkilökortteina.

Valttikorttia käytettäessä henkilö- ja yritystiedot siirtyvät suoraan järjestelmään eikä manuaalista tietojen kirjaamista tarvitse tehdä etukäteen. 

Työajanseuranta

Työaikakirjaukset voidaan tehdä älypuhelimen mobiilisovelluksella tai tietokoneen selaimella selkeän käyttöliittymän kautta. Litteroimalla tunnit saadaan arvokasta tietoa eri työvaiheisiin käytetystä ajasta. Kirjauksen tekeminen on helppoa ja se tehostaa työajanseurannan raportointia merkittävästi. Omat tuntikirjaukset ovat aina tarkasteltavissa ja niitä on mahdollista muokata määritetyn ajan puitteissa.

Pyöröporttikulunvalvonta

Pyöröporttikulunvalvonta

Kulunvalvonta on mahdollista myös pyöröporteissa. Kätevä pyöröporttiratkaisu tarjoaa tehokkaan tavan toteuttaa kulunvalvontaa aidatulla työmaalla. Pääurakoitsija voi hyödyntää Entré Työmaajärjestelmää edistykselliseen työmaaraportointiin. Työmaalla toimivat voivat käyttää mobiiliapplikaatiota,valtti-korttia tai edullisia RFID-tunnisteita kulunvalvontaan. Tämä pyöröporttiin integroitu kulunvalvontaratkaisu on saatavilla koko Suomessa paikallisen asennusverkoston kautta.

Työnohjaus ja tehtävät

Työnohjaus tapahtuu selkeän käyttöliittymän kautta. Tehtävän kuittauksen yhteyteen voidaan liittää tiedostoja ja ilmoittaa siihen liittyvät lisätiedot. Toiminto soveltuu erityisesti takuutöiden kirjaamiseen.

Työmaaperehdytys

Henkilön perehdyttäminen voidaan dokumentoida ja tallentaa Työmaajärjestelmään sähköisellä perehdyttämislomakkeella. Lomake voidaan allekirjoittaa sähköisesti älypuhelimella ja tabletilla tai tulostaa allekirjoitusta varten.

Työmaapäiväkirja

Työmaajärjestelmällä voidaan täyttää työmaapäiväkirjaa sähköisesti, jolloin se kulkee aina matkassa. Mobiilisovelluksella on mahdollista liittää kuvia suoraan työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti tai tulostaa allekirjoitusta varten. Valvoja voi selaimen kautta kommentoida ja hyväksyä kirjauksen, jolloin se lukittuu. Työvoima tallentuu automaattisesti työmaapäiväkirjaan käytettäessä kulun-seurantalaitetta. Järjestelmä liittää kirjaukseen automaattisesti myös työmaan säätiedon.

Aikataulusuunnittelu

Järjestelmällä voidaan tehdä yksinkertaisia jana-aikatauluja. Työvaiheet voidaan tallentaa järjestelmään ja aikatauluja voidaan kopioida, joten uuden aikataulun luominen käy nopeasti. Aikatauluja on helppo muokata ja niistä saa pfd-tulosteen.

Tarkastuslistat

Työnjohto voi laatia tarkastuslistapohjia, joiden täyttäminen onnistuu älypuhelimen sovelluksella tai selaimessa. Toiminto soveltuu muun muassa itselleluovutukseen, yleisesti laadun seurantaan ja työkoneiden kuntotarkastukseen. Myös turvallisuushavaintoja voidaan kirjata. Jokainen tarkastus tuottaa uuden dokumentin, jonka tiedot ovat kootusti löydettävissä järjestelmän raportointiosiossa.

Työmaamuistio

Työmaamuistioon voidaan liittää kuvia, joiden päälle voidaan heti piirtää tärkeät huomiot ja lisätä tekstiä. Käyttäessäsi Työmaajärjestelmää sinulla kulkee aina matkassasi työmaata koskevat tärkeät tiedot ja ne ovat kaikki helposti samasta palvelusta löydettävissä.

Verottajaraportit

Järjestelmästä voidaan lähettää urakka- ja työntekijäilmoitukset vaivattomasti. Ilmoitusten laadinnassa hyödynnetään järjestelmään kirjattuja tietoja, joten ilmoituksen laadinta on todella helppoa. Järjestelmä tarkistaa ilmoituksen tiedot ja ilmoittaa selkeästi mikäli puutteita havaitaan.

Tilaajavastuutiedot

Voit tallentaa ja samalla tarkistaa yhdellä klikkauksella työmaakohtaisesti työmaan toimijoiden tilaajavastuutiedot. Yritysten tilaajavastuutiedot tallentuvat Tiedostot-osioon päivämäärän mukaan nimettyyn kansioon. Järjestelmä myös ilmoittaa automaattisesti puutteellisista tiedoista Työmaat-sivun yhteenvetonäkymässä.

Työmaalomakkeet

Järjestelmästä löytyy valmiita lomakepohjia ja myös omat lomakkeet voidaan tallentaa järjestelmään. Lomakkeet esitäyttyvät automaattisesti järjestelmään syötetyillä työmaatiedoilla. Lomakepohjia voidaan ylläpitää hallitusti Työmaajärjestelmässä, jolloin ne ovat aina ajan tasalla käyttäjien koneilla. Täytetyt lomakkeet ovat jatkokäsiteltävissä Microsoft Office-työkaluilla ja tulostettavissa allekirjoitusta varten. Lomakkeita voidaan käsitellä älypuhelimella tai tabletilla.

Työmaakuvaaminen

Työvaiheet voidaan kuvata ja tallentaa suoraan järjestelmään mobiilisovelluksen avulla ilman erillistä kuvien siirtämistä kamerasta tietokoneelle. Kuvat tallennetaan kansioittain, jolloin niiden löytäminen ja kuvien paikantaminen helpottuvat. Voit määrittää vapaasti ketkä henkilöt voivat tarkastella ja ottaa kuvia. Kuvamateriaalista voidaan koostaa hyödyllisiä raportteja. Kuvat ovat helposti löydettävissä ja aina saatavilla pilvipalvelusta.

Kuormakirjaukset

Kuormakirjaukset voidaan tehdä sähköisesti mobiilisovelluksen avulla. Sähköinen kirjaaminen nopeuttaa laskutusta ja työsuoritteet tulevat dokumentoitua yhdenmukaisesti. Järjestelmä tuottaa monipuoliset tilaaja- ja yleisraportit tehdyistä kirjauksista.

Sovellukset

Järjestelmän käyttäminen tapahtuu selainohjelmalla, jonka tukena työnjohto ja työntekijät voivat käyttää Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiin suunniteltuja sovelluksia.

Integraatiot

Työmaajärjestelmää käytetään laajasti toiminnanohjausjärjestelmän rinnalla. Sen ylivertaiset ominaisuudet rakennustyömaiden arjen pyörittämisessä tukevat yrityksen taloushallinnon, työmaaseurannan ja toiminnanohjauksen tarpeita. Esimerkiksi tuntikirjaustietoja voidaan siirtää niin projektin kustannusseurannan kuin palkanlaskennankin tarpeisiin. Tällä hetkellä asiakkaamme siirtävät tietoja seuraaviin järjestelmiin: Xpaja, Procountor, Netvisor, Jydacom ja Lemonsoft.

TR-mittaus/MVR-mittaus

TR-mittaukset ja MVR-mittaukset työmaalla hoidat kätevästi sovelluksella kulkiessasi työmaalla. Dokumentointi on heti tallessa siellä missä kuuluukin.

Lataa ohjelmistoesite tai ota yhteyttä kokeneisiin asiantuntijoihimme, niin katsotaan teille paras ratkaisu.

Tutustu esitteeseen!

Lataa ohjelmistoesite ja tutustu tarkemmin ohjelmiston ominaisuuksiin ja työntekijät huomioivaan työlogiikkaan.

Kysy lisätietoja

Otathan rohkeasti yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä tarpeitasi ja liiketoimintaasi parhaiten tukeva kokonaisuus.

Santeri Pohjola
Head of sales

040 705 1080
santeri.pohjola@pajadata.fi

Blogi

Entré Työmaajärjestelmä

Täydennä tiedot ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä seuraavien 1-3 arkipäivän kuluessa.

Siirrytään ajanvaraukseen tuossa tuokiossa.